Black Friday

12 posts
Latest Posts
Black Friday počesku — kouzla se slevami po roce
Black Friday

Black Friday počesku — kouzla se slevami po roce

Jakub Balada
Jakub Balada
Po loňské úspěšné analýze slev v rámci Black Friday jsme se opět rozhodli podívat na to, jak největší české e-shopy pracují s tímto fenoménem. Hlavně nás zajímalo, zda stále čarují se slevami, převážně pomocí umělého navyšování původních cen, ze kterých vypočítávají slevy.
11 min read
Great! Next, complete checkout for full access to Apify
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to Apify
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated